AUCKLAND – MATAMATA – TE PUKE – ROTORUA – WAITOMO

AUCKLAND – MATAMATA – TE PUKE – ROTORUA – WAITOMO

Chương trình thăm quan, tìm hiểu văn hoá, phong cảnh, con người BẮC NEW ZEALAND: AUCKLAND – MATAMATA –  TE PUKE – ROTORUA – WAITOMO Giá: Liên hệ Phương tiện: Máy bay Thời gian: 4 ngày 3 đêm LỊCH TRÌNH TÓM TẮT: THỜI GIAN HÀNH TRÌNH BỮA ĂN NGỦ ĐÊM TẠI Ngày 1...
AUCKLAND – MATAMATA – TE PUKE – ROTORUA – WAITOMO

AUCKLAND – MATAMATA – TE PUKE – ROTORUA – WAITOMO

Chương trình thăm quan, tìm hiểu văn hoá, phong cảnh, con người BẮC NEW ZEALAND: AUCKLAND – MATAMATA –  TE PUKE – ROTORUA – WAITOMO Giá: Liên hệ Phương tiện: Máy bay Thời gian: 5 ngày 4 đêm LỊCH TRÌNH TÓM TẮT: THỜI GIAN HÀNH TRÌNH BỮA ĂN NGỦ ĐÊM TẠI Ngày 1...